Công tác giám sát đào tạo của Bộ Y tế

Thực hiện công văn số 4575/BYT-K2ĐT ngày 04 tháng 08 năm 2011 của Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế v/v tổ chức giám sát tổ chức và quản lý đào tạo. Nhiệm vụ trọng tâm của đợt giám sát, tập chung  6 nội dung chính bao gồm:

– Tổ chức hoạt động của các phòng chức năng trong nhà trường, trong đó chủ yếu tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý Đào tạo;

– Tổ chức và hoạt động của các Bộ môn;

– Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Giáo viên;

– Lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo;

– Giám sát cụ thể hai ngành đào tạo Cao đẳng điều dưỡng và Dược sỹ trung học;

– Biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học các ngành đào tạo tại trường.

Chi bộ, Ban giám hiệu đã nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động đào tạo, từ đó đánh giá những điểm mạnh điểm yếu trong công tác đào tạo và đề ra các giải pháp thúc đẩy chất lượng đào tạo đạt các tiêu chuẩn trong nước, tiến tới đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực ASEAN.

Nhà trường đã thành lập Ban tự đánh giá gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, trưởng/phó các Phòng, Bộ môn tổ chức tự đánh giá theo 9 tiêu chuẩn trong Quyết định số 5584/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 10 tiêu chuẩn trong công cụ kiểm định chất lượng đào tạo cao đẳng điều dưỡng Việt Nam.

Từ ngày 25 đến 27 tháng 10 năm 2011 Nhà trường đã cử các đồng chí trong Ban giám hiệu, các Phòng, Bộ môn tham gia đoàn giám sát các cụm trường: Cao đẳng Dược Hải Dương, Cao đẳng Y tế Hà Phòng, Cao đẳng Y tế Hưng Yên, Trung cấp Y tế Hải Dương. Ngày 27 tháng 10 Nhà trường đã đón tiếp đoàn giám sát của các trường đến làm việc tại trường. Đến dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện văn Phòng UBND tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nam. Kết quả giám sát, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam là trường được các trường trong cụm đánh giá rất cao về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, công tác điều hành và quản lý đào tạo.

Kết thúc đợt giám sát năm 2011, Ban giám hiệu đã tổ chức họp đánh giá kết quả, những bài học kinh nghiệm thu được, đồng thời đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục các yếu điểm, phát huy thế mạnh thúc đẩy sự phát triển toàn diện nhà trường.

 

Th.s Hoàng Quốc Nam

Ngày đăng: 2015-06-11 14:47:23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi