Sơ đồ tổ chức

1. BAN GIÁM HIỆU

–  Hiệu trưởng: Ths Nguyễn Mạnh Cường

–  P.Hiệu trưởng: Ths Nguyễn Đăng Tuệ

2. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

2.1. Phòng Quản lý đào tạo :

– Trưởng phòng: Ths. Trần Trung Trưởng

2.2. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản Trị

– Trưởng phòng: Ths. Vũ Thị Hồng Hảo

2.3. Phòng TC-KT & QLTTBYT

– Trưởng Phòng: Cn. Nguyễn Văn Hiệu

2.4. Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục

– Trưởng phòng: Ths. Phạm Thanh Liêm

3. TRẠM Y TẾ

– P. Trưởng Trạm: Bs. Ngô Thị Yến

4. CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

4.1. Khoa Khoa học cơ bản

– Trưởng Khoa: Ths Nguyễn Thị Thúy Nga

4.2. Khoa Y học cơ sở

– Trưởng khoa: Ths Đỗ Thị Lan

4.3. Khoa Lâm sàng

– Trưởng Khoa: Ths Nguyễn Văn Tuấn

4.4. Khoa Điều dưỡng

– P.Trưởng Khoa: Ths Chu Thị Hồng Huế

4.5. Khoa Dược và Y học cổ truyền

– Trưởng Khoa: Ths Trần Thị Thu Hiền

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi