Khoa Điều dưỡng

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

 

Ảnh đại diện Thông tin chi tiết
 1 Họ và tên: Chu Thị Hồng Huế

Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: Ths. YTCC

Điện thoại: 0978.278.688

Email: chuthihonghue@cyh.edu.vn

    2
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: Ths. Điều dưỡng

Điện thoại:

Email: nguyenthithuy@cyh.edu.vn

 3 Họ và tên: Lê Thị Sinh

Chức vụ: Phó Khoa

Trình độ chuyên môn: Ths

Điện thoại: 0975.934.308

Email: lethisinh@cyh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi