Cơ sở vật chất

1. Nhà Hành chính Giám hiệu
2. Nhà Giảng đường: 18 giảng đường Lý thuyết
3. Nhà Thực hành thí nghiệm: 26 phòng thực hành
4. Thư viện (đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, mạng Internet bao phủ trong trường);
5. Nhà KTX, nhà ăn và các công trình phụ trợ;
6. 02 Hội trường lớn với 600 chỗ ngồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi