Phòng Quản lý đào tạo

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

Ảnh đại diện Thông tin chi tiết
 1 Họ và tên: Trần Trung Trưởng

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Ths. YTCC

Điện thoại: 0983189034

Email: maianh.3t@gmail.com

 2 Họ và tên: Hoàng Thị Lệ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Ths. Điều dưỡng

Điện thoại: 0919.960.352

Email: hoangthile@cyh.edu.vn

 3 Họ và tên: Trần Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Ths. KHMT

Điện thoại: 0983.853.636

Email: tranthithanhtam@cyh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi