Khoa Lâm sàng

KHOA LÂM SÀNG

 

Ảnh đại diện Thông tin chi tiết
 1 Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: Ths. Nội khoa

Điện thoại: 0912.697.477

Email: nguyenvantuan@cyh.edu.vn

 2 Họ và tên: Ngô Thị Yến 

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: BSCK1. Nhi

Điện thoại:

Email: ngothiyen@cyh.edu.vn

 3 Họ và tên: Mai Xuân Thư

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: Ths. Điều dưỡng

Điện thoại: 0987.928.396

Email: maixuanthu@cyh.edu.vn

 4 Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngạn

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: Ths. YTCC

Điện thoại:

Email: nguyenthibichngan@cyh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi