Phòng TC – HC – QT

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

 

Ảnh đại diện Thông tin chi tiết
1 Họ và tên: Vũ Thị Hồng Hảo

Chức vụ: Trưởng Phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD

Điện thoại: 0983105333

Email: vuthihonghao@cyh.edu.vn

2 Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thanh

Chức vụ: Phó Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân lưu trữ học và quản trị văn phòng

Điện thoại: 0912220057

Email: nguyenthiphuongthanh@cyh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi