Phòng Tài chính – Kế toán & QLTTBYT

 

Ảnh đại diện Thông tin chi tiết
1 Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệu

Chức vụ: Trưởng Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 0916.945.207

Email: nguyenvanhieu@cyh.edu.vn

2 Họ và tên: Trương Quyết Tiến

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: CK1. Điều dưỡng

Điện thoại: 0963.216.799

Email: truongquyettien@cyh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi