Khoa KHCB

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

Ảnh đại diện Thông tin chi tiết
 1 Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Nga

Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD

Điện thoại:0913.068.916 – 0977.637.259

Email: nguyenthithuynga@cyh.edu.vn

 2 Họ và tên: Lương Ngọc Tú

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ chuyên môn: Ths. KHMT

Điện thoại:

Email: luongngoctu@cyh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi