Phòng KT – KĐCLGD

PHÒNG KHẢO THÍ – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Ảnh đại diện Thông tin chi tiết
1. Họ và tên: Phạm Thanh Liêm
Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ YTCC

Điện thoại: 0979.391.567

Email: phamthanhliem@cyh.edu.vn

3. Họ và tên: Trần Thùy Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Ths. Ngôn ngữ Anh

Điện thoại: 0988.631.018

Email: tranthuylinh@cyh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi