Thông báo tổ chức cho Sinh viên đi học trở lại

 

SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  07   /TB-CĐYT

 

 

Hà Nam, ngày 28   tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cho HSSV đi học lại

 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-SYT ngày 03/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV);

Căn cứ Công văn số 162/TCGDNN-HSSV ngày 03/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Căn cứ Công văn số 186/LĐTBXH-DN  ngày 28/02/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học lại

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam thông báo lịch học của HSSV nhà trường, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 02 tháng 03 năm 2020

2. Nội dung:

- Học tập tại trường: Theo lịch học của từng lớp đã được Hiệu trưởng nhà trường ban hành; (Thông báo đến HSSV các lớp cụ thể lịch học để HSSV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc);

- Học tập tại bệnh viện, cơ sở thực tập: Theo Kế hoạch thực tập của từng lớp đã được đã được Hiệu trưởng nhà trường ban hành.

3. Yêu cầu:

- Nhà giáo, cán bộ viên chức và HSSV nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) do nhà trường và các cấp ban hành;

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo và đôn đốc HSSV đi học đầy đủ, đúng giờ và nghiêm túc; đồng thời phối hợp với Trạm Y tế thường xuyên theo dõi sức khỏe HSSV trong quá trình học tập. Nhà giáo, cán bộ viên chức  khi có các triệu chứng như ho, sốt, cúm, ... kịp thời Ban giám hiệu nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời;

- Phòng TC-HC-QT phối hợp với Trạm Y tế chỉ đạo công tác vệ sinh cá nhân, khử khuẩn các lớp học, phòng học để đảm bảo vệ sinh môi trường

Ban giám hiệu yêu cầu các khoa, phòng, trạm y tế và HSSV nhà trường thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung trên

            Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam thông báo./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế, Sở LĐTBXH (để báo cáo);

- Các Khoa, phòng, TYT, các lớp HSSV (để t/hiện);

- Lưu ĐT, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Đàn

Ngày đăng: 2020-02-28 17:17:21

Lịch công tác

1. Họp giao ban cán bộ chủ chốt
- Thời gian: 15h00', ngày 05/02/2018
- Địa điểm: HT tầng 2 - Nhà hiệu bộ
- Thành phần: Cấp ủy; BGH; Chủ tịch & Phó Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư & các Phó Bí thư Đoàn trường; Trưởng/Phó các Khoa, Phòng và Trạm Y tế
2. Họp Chi bộ
- Thời gian: 16h00', ngày 05/02/2018
- Địa điểm: HT tầng 2 - Nhà hiệu bộ
- Thành phần: Toàn thể đảng viên trong chi bộ
3. Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018
- Thời gian: 08h00', ngày 07/02/2018
- Địa điểm: HT tầng 4 - Nhà giảng đường
- Thành phần: Toàn thể viên chức và HĐ 68 của Nhà trường.

Đăng ký học tín chỉ Lịch giảng tuần Thư điện tử Trang tin nội bộ Tài nguyên Nghiên cứu khoa học

Khảo sát ý kiến

Nếu anh/chị là cựu HSSV nhà trường, công việc hiện tại của anh/chị:

Thống kê truy cập

Đang truy cậpHiện tại:


Hôm nayHôm nay:

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

 

Liên kết website