Quy chế tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng


SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

Số: 68/QĐ-CĐYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày 13 tháng 6 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng

tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NAM

Căn cứ  Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 6875/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam;

Căn cứ thông tư 46/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội V/v Ban hành điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Xét đề nghị của Phòng Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định ban hành trước đây về Quy chế tuyển sinh.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh; các khoa, phòng, TYT và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

 

Nơi nhận:

- TCDN - Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);

- Sở Y tế Hà Nam (để BC);

- Sở LĐTB&XH Hà Nam (để BC);

- Ban giám hiệu; HĐTS;

- Các Khoa, phòng và TYT;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Đàn 

Ngày đăng: 2017-06-25 15:24:16

Lịch công tác

1. Họp giao ban cán bộ chủ chốt
- Thời gian: 15h00', ngày 05/02/2018
- Địa điểm: HT tầng 2 - Nhà hiệu bộ
- Thành phần: Cấp ủy; BGH; Chủ tịch & Phó Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư & các Phó Bí thư Đoàn trường; Trưởng/Phó các Khoa, Phòng và Trạm Y tế
2. Họp Chi bộ
- Thời gian: 16h00', ngày 05/02/2018
- Địa điểm: HT tầng 2 - Nhà hiệu bộ
- Thành phần: Toàn thể đảng viên trong chi bộ
3. Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018
- Thời gian: 08h00', ngày 07/02/2018
- Địa điểm: HT tầng 4 - Nhà giảng đường
- Thành phần: Toàn thể viên chức và HĐ 68 của Nhà trường.

Đăng ký học tín chỉ Lịch giảng tuần Thư điện tử Trang tin nội bộ Tài nguyên Nghiên cứu khoa học

Khảo sát ý kiến

Nếu anh/chị là cựu HSSV nhà trường, công việc hiện tại của anh/chị:

Thống kê truy cập

Đang truy cậpHiện tại:


Hôm nayHôm nay:

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

 

Liên kết website