Đại hội chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2023

CHI BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NAM TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐIỂM NHIỆM KỲ 2020-2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUSYT ngày 23/8/2019 của Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Hà Nam v/v quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Hà Nam, ngày 26, 27/12 Chi bộ trường Cao đẳng Y tế Hà Nam tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2018-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2023 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 đạt kết quả cao nhất.

Đại hội Chi bộ trường Cao đẳng Y tế Hà Nam được chọn là Đại hội điểm theo kế hoạch về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hương-Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối; đồng chí Trần Thị Hậu-Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối; đồng chí Lê Quang Minh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế và 37 đồng chí Đảng viên Chi bộ trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo chính trị của Ban chi ủy Chi bộ trường Cao đẳng Y tế Hà Nam nhiệm kỳ 2018-2020 đã đánh giá toàn diện, cụ thể, trung thực, khách quan những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

Trong nhiệm kỳ nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt công tác tuyển sinh sinh viên chính quy, ngân sách được cấp rất hạn chế; song nắm vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo; chi ủy Chi bộ đã dân chủ bàn bạc, đồng lòng, thống nhất cao từ tinh thần, ý chí đến triển khai thực hiện trong chỉ đạo, điều hành. Các quyết sách lớn đều được bàn bạc, biểu quyết với sự đồng thuận cao của cấp ủy, Chi bộ và tập thể sư phạm nhà trường, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao cơ bản hoàn thành, đời sống giảng viên-CBCNV ổn định. Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra. Cùng với đó, Đại hội cũng tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Hà Nam khóa VI trình Đại hội Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Hà Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Minh-Bí thư Đảng ủy biểu dương những thành tích mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là về lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ Y-Dược có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho tỉnh Hà Nam và theo nhu cầu xã hội; xây dựng tập thể Chi bộ thực sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận trong toàn thể Đảng viên; tập trung lãnh đạo làm tốt công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh và yêu cầu Chi bộ nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, phát triển đảng cả về số lượng và chất lượng Đảng viên, làm tốt hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ cán bộ y tế ngày càng có chất lượng cao cho tỉnh nhà, xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Với tinh thần dân chủ, sáng suốt, ý thức trách nhiệm cao Đại hội đã xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có uy tín, trách nhiệm trong Chi bộ bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư, các chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2023. Thông qua bầu cử, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 trường Cao đẳng Y tế Hà Nam bầu ra Cấp ủy mới gồm 05 đồng chí: đồng chí Trần Văn Đàn-Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường-Phó Bí thư Chi bộ; 03 đồng chí chi ủy viên là: Vũ Hữu Ý, Nguyễn Văn Khải và Nguyễn Đăng Tuệ với số phiếu tập trung cao. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế Hà Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí (gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết) và biểu quyết nhất trí phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới:

1. Phấn đấu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, có 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó có trên 85% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

2. Lãnh đạo nhà trường hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đạt danh hiệu Trường học tiên tiến xuất sắc;

3. Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc;

4. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 2-3 Đảng viên mới;

5. Bảo đảm việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.

Thay mặt cấp ủy mới, đồng chí Trần Văn Đàn-Bí thư Chi bộ khẳng định: Tập thể chi ủy sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng với kinh nghiệm thực tiễn, chi ủy sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với quần chúng, không ngừng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, quyết tâm xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Kết thúc Đại hội, toàn thể Đảng viên Chi bộ biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và thống nhất quyết tâm đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2023 đưa Chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển bền vững.

Đại hội Chi bộ trường Cao đẳng Y tế Hà Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan, phấn khởi của các Đảng viên trong Chi bộ với mong muốn đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành là làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ trường Cao đẳng Y tế Hà Nam 

nhiệm kỳ 2020-2023

Đồng chí Nguyễn Văn Hương-Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh,
Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi